Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Artikel 1: Bronnen van persoonsgegevens
Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die Your Tactical Analyst (‘wij’, ‘ons’)met behulp van de hieronder beschreven methodes van u en over u verzamelen uit de volgende bronnen:

 • Website YTA.
 • Elektronische communicatie tussen u en YTA.
 • Interacties met onze advertenties.
 • Externe sociale netwerken zoals Facebook, Google en Instagram.
 • Van derden verkregen data.
 • Publieke data.

Artikel2:Persoonsgegevens die YTA verzamelt
YTA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die YTA verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geb-datum
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Adres gegevens
 • Voetbalvereniging en functie

Artikel 3:Manieren waarop uw persoonsgegevens gebruikt worden
YTA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U op de hoogte te houden van nieuwe workshop en/of nieuwe diensten.
 • U te kunnen bellen of e-mailenindien dit nodig is om de dienstverlening van YTA uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van de diensten van YTA.
 • Uw aanvragen aangaande workshops en/of analyses te kunnen verwerken.
 • Het doen van marktonderzoek met als doel het optimaliseren van onze diensten.

Artikel 4: Openbaarmaking van uw persoonsgegevens
YTA is niet toegestaan om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. YTA is toegestaan om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken zonder toestemming, indien hier een wettelijke plicht aan ten grondslag ligt.

Artikel 5: Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@yourtacticalanalyst.com. YTA zal uiterlijk binnen vier weken op het verzoek reageren.

Artikel 6: Bescherming van uw persoonsgegevens
De bescherming van de persoonsgegevens heeft de hoogste prioriteit voor klanten van YTA en hiertoe neemt YTA passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Artikel 7: Hoe lang bewaren wij uw data?
YTA zal elke redelijke stap zetten om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens enkel verwerkt worden voor een minimale duur. YTA zal uw persoonsgegevens gebruiken zolang er een commerciële relatie is tussen u en YTA (bv. Indien u bent aangemeld voor de nieuwsbrief aangaande workshops en u uzelf nog niet hebt uitgeschreven, zolang u uw toestemming niet heeft teruggetrokken om uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor marketing doeleinden).

Artikel 8: Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking en contactgegevens
Om vragen te stellen of opmerkingen te maken over deze privacyverklaring en privacy-praktijken, of om een klacht in te dienen over onze naleving van de geldende privacywetten, kunt u contact met ons opnemen via: loran@yourtacticalanalyst.com. Wij zullen uw verzoek binnen twee weken behandelen.

Wij zullen elke klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens beheren (met inbegrip van klachten dat wij uw rechten geschonden hebben volgens de geldende privacywetten) bevestigen en onderzoeken.