Goals maken met Goal Setting!

okt 2, 2017 | Tactiek

Na de eerste twee blogs weten we nu wat tactiek inhoudt en hoe een speler kan leren over de juiste tactische acties voor elke situatie op het veld. Dat proces kan even duren, maar uiteindelijk zal het de prestatie en het zelfvertrouwen van een speler ten goede komen. Een van de manieren waarop tactisch bewust worden spelers kan helpen is door Goal Setting, ofwel doelen stellen. Als je iets hebt om voor te streven, zal dat je motiveren en zelfvertrouwen geven.

Goal Setting is een techniek die veel gebruikt wordt door sportpsychologen. Door doelen te stellen, zullen spelers gemotiveerd raken om die doelen ook daadwerkelijk te bereiken. Vooral in de leerfases Bewust Onbekwaam en Bewust Bekwaam, die we in de vorige blog bespraken, kan Goal Setting belangrijk zijn. Het geeft spelers iets om op te focussen tijdens de wedstrijd, wat hun prestatie kan verbeteren. De spelers kunnen de doelen zelf of in overleg opstellen, maar er zijn een aantal criteria die aangehouden moeten worden voor het beste resultaat.

De meest gebruikte methode om de juiste doelen te stellen is SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant en Time-bound. De eerste letter van de afkorting is waarschijnlijk het belangrijkst voor het bedenken van goede goals; ze moeten specifiek zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat een specifiek doel de prestatie meer verbetert dan een algemeen doel. In het geval van tactiek kan dat betekenen dat je niet het doel “Tactisch goed presteren” moet stellen, maar bijvoorbeeld “Het fundamental Verdedigend Kantelen goed uitvoeren als de bal aan de andere kant van het veld is”.

Een doel kan nog specifieker worden door het ook meetbaar te maken. Je zou bij het voorbeeld hierboven nog “… minimaal 90% van de keren goed uitvoeren…” kunnen toevoegen om het goed meetbaar te maken. Dan kun je ook checken of je je doel daadwerkelijk hebt gehaald. Nog een belangrijk criterium is of het doel überhaupt haalbaar is. Onderzoek heeft laten zien dat moeilijkere doelen leiden tot meer prestatieverbetering dan makkelijke doelen, maar als het doel te moeilijk is kan het juist omgekeerd werken. Als je het gevoel hebt dat een doel onhaalbaar is, kan het demotiverend werken. Als je bijvoorbeeld pas net bent begonnen met het leren over tactiek, is een doel als “Nul tactische fouten maken” niet goed omdat het hoogstwaarschijnlijk niet gaat lukken.

De R in SMART staat voor de relevantie. De relevantie van de doelen die je stelt op tactisch gebied spreekt redelijk voor zich, namelijk het verbeteren van de prestatie van het team en het individu. Het laatste criterium, het tijdslimiet, zal per doel verschillen. Sommige doelen zullen binnen de 90 minuten moeten worden gehaald, terwijl anderen over een langere periode gaan. Als het is gelukt om de doelen zo op te stellen dat ze kloppen met de SMART-criteria, kan Goal Setting de prestatie op meerdere manieren verbeteren:

  • Het zal de concentratie en inzet van spelers sturen naar het doel, en weg van zaken die niet met het doel te maken hebben.
  • Het zal de inzet vergroten.
  • Als er een terugslag is, kan een doel om naar te streven je helpen weer op pad te komen.
  • Je krijgt er zelfvertrouwen van.

Feedback is ook essentieel is het bereiken van de doelen. Het krijgen van feedback helpt om de motivatie en commitment naar het doel hoog te houden. De feedback moet positief, opbouwend, individueel en interactief zijn om de beste resultaten te krijgen. Zonder goede feedback zal Goal Setting een stuk minder succesvol zijn.

De conclusie is dat Goal Setting en tactisch leren uitstekend te combineren zijn. Als het goed wordt toegepast, zal het de prestatie van spelers verbeteren. En als dat nog niet genoeg is, zijn de bijwerkingen ook nog positief. Individuele doelen hebben is iets waar je op terug kunt vallen als het met het team niet zo lekker gaat in de wedstrijd. Het daadwerkelijk bereiken van je doelen voelt ook erg goed en zal ertoe leiden dat je meer en misschien moeilijkere doelen gaat stellen. Het combineren van Goal Setting en goede feedback over de doelen die je stelt en het proces van het bereiken van die doelen zal tot de beste resultaten leiden.

 

Geschreven door: Mats de Leeuw den Bouter